Filosofi i anvendelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og –behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

  • den teoretiske tilgang til problembaseret læring
  • på det teoretiske og praksisorienterede niveau af det problemorienterede projektarbejde som (sam)arbejdsform og videnskabelig undersøgelsesmetode
  • på reflekteret niveau hvorledes metodevalg foretages i relation til givne praktiske og teoretiske undersøgelser og problemfelter.

Færdigheder

  • at identificere og formulere en relevant problemstilling ved hjælp af den problemorienterede projekttilgang
  • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at indsamle og anvende relevant information om det valgte problem
  • at formidle et bredt kendskab til det problembaserede projektarbejde som (sam)arbejdsform og videnskabelig undersøgelsesmetode til fagfæller og ikke specialister

Kompetencer

  • at tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektforløb i studie- og arbejdssammenhænge
  • at indgå selvstændigt og professionelt i fagligt samarbejde om at definere og løse komplekse problemer ved hjælp af den problemorienterede og projektorganiserede tilgang som metode

Undervisningsform

Se under modulets indhold.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre, skal det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. De/den studerende eksamineres som udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Der gives en karakter for den mundtlige præstation. Det skriftlige arbejde indgår således kun indirekte i bedømmelsen.

Prøven tager udgangspunkt i projektarbejdet i modulet, ”Politisk filosofi”, og aflægges samtidig med prøven i modulet "Politisk filosofi" på baggrund af en udarbejdet procesanalyse i forbindelse med PBL-arbejdet, som vedlægges projektet som bilag. Procesanalysen skal være på mellem 1 og 2 sider pr. studerende.


Prøvetiden er sammen med Politisk Filosofi normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning. Prøvetiden er den samlede prøvetid for begge prøver.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Philosophy
ModulkodeBASIFIL20192
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet