Filosofihistorie - Sidefag

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en grundig introduktion til filosofihistorien fra antikken til den moderne filosofi. I modulet vægtes de vigtigste filosoffer og deres hovedværker, samt den rolle filosofien har spillet i samtiden. Modulet tilrettelægges som et kursusforløb, der inkluderer fordybelse i udvalgte temaer.

Læringsmål

Viden

  • de vigtigste tænkere, teorier og strømninger i filosofihistorien
  • de filosofiske begrebers og problemers udvikling
  • filosofiens måder at påvirke samfundet og historien

Færdigheder

  • at kontekstualisere filosofiske problemstillinger og positioner
  • at anvende filosofi- og idéhistorisk viden som afsæt for beskrivelse og som metode til analyse af relevante problemstillinger
  • at formidle hovedlinjer inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi i filosofiens historie til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • at håndtere filosofihistorisk perspektivering og analyse af problemstillinger inden for filosofi, videnskab, kunst og samfundsdebat
  • selvstændigt og professionelt at bruge modulets teorier og metoder til tværfaglig problemløsning i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofihistorie
Prøveform
Mundtlig
Den modulansvarlige underviser definerer en række filosofihistoriske perioder, som behandles gennem modulet. Undervejs i semestret afleverer den studerende én opgave per periode á max 4 sider om en selvvalgt tænker i perioden. Opgaven skal placere tænkeren i perioden og analysere en central problemstilling i vedkommendes værk. Mindst en uge før den mundtlige eksamen trækker den studerende ved en lodtrækning en periode. Den afleverede opgave for denne periode udgør herefter det skriftlige grundlag for den mundtlige eksamination.

Ved manglende aflevering af én eller flere periodeopgaver i løbet af semestret gælder i stedet følgende:
Mindst en uge før den mundtlige eksamen trækker den studerende ved en lodtrækning et spørgsmål (omhandlende én tænker og tilhørende periode), der skal danne udgangspunkt for en mundtlig præsentation. Præsentationen skal placere tænkeren i perioden og analysere en central problemstilling i vedkommendes værk.

Prøven er normeret til 30 minutter inkl. vortering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Philosophy
ModulkodeBASIFIL20191
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet