Kulturdidaktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til kulturundervisning og (inter)kulturelle læreprocesser samt kulturteoretiske vinkler på humanistisk fagdidaktik.

Læringsmål

Viden

  • viden om de vigtigste teoretiske og praktiske tilgange til kulturundervisning og forståelse af samspillet mellem kultur og læringsindsigt i kulturundervisningens begrundelse og formål, dens mål og indhold samt kriterier for indholdsudvælgelse
  • forståelse af tekstlige, mundtlige og digitale didaktiske metoder.

Færdigheder

  • evne til at tilrettelægge undervisning og læring med henblik på kulturforståelse og refleksion over betydningen af kulturel identitet og kulturel udvekslingevne til at varetage kursusafvikling inden for såvel offentlige styrelser som det private erhvervsliv inden for det kulturelle område
  • evne til at inddrage digitale undervisningsmetoder.

Kompetencer

  • kompetence til at anvende både tekstlige og mundtlige didaktiske metoder i undervisningsmæssige og andre kommunikative sammenhænge.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturdidaktik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved tilstedeværelse ved mindst 80 % af kursusgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen, fx gennem mundtlige oplæg. Kravene til aktiv deltagelse fastsættes af kursusholder og oplyses ved kursets start.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 6 sider. Emnet aftales med underviseren. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Didactics
ModulkodeBASFKULT2206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet