Medier i kulturhistorien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i de kulturhistoriske konsekvenser af mediernes udvikling.

 

Læringsmål

Viden

  • viden om mediehistoriske og medieteknologiske udviklinger og disses indvirkning på kulturhistoriske og sociale transformationsprocesser
  • kendskab til hovedtræk af bogens, pressens, radioens, filmens, tv’s og de digitale mediers historie
  • indsigt i de medieæstetiske udtryks forbindelse til kulturspecifikke problemstillinger.

Færdigheder

  • evne til at indplacere og analysere et medieprodukt i en bredere medie- og kulturhistorisk sammenhæng
  • evne til at arbejde med og fortolke kulturelle udtryk i lyset af medieæstetiske og -teknologiske rammer
  • evne til at diskutere kulturhistoriske problemstillinger og kulturelle interaktioner inden for mediernes historiske udvikling.

Kompetencer

  • kompetence til at forstå medierede kulturmøder og kulturel interaktion
  • evne til at reflektere over digitale objekters kulturelle påvirkning.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier i kulturhistorien
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved tilstedeværelse ved mindst 80 % af kursusgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen, fx gennem mundtlige oplæg. Kravene til aktiv deltagelse fastsættes af kursusholder og oplyses ved kursets start.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 6 sider. Emnet aftales med underviseren. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Cultural History
ModulkodeBASFKULT2205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet