Kulturelle blandingsformer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i kultur på tværs af nationale og internationale grænser og medieringer, kulturmøder og kulturelle interaktioner og blandingsformer.

Læringsmål

Viden

 • viden om kulturmøder, interaktioner mellem kulturer og indoptagelse og overførsel af elementer fra andre kulturer
 • forståelse af historiske kulturmøder og deres nutidige konsekvenser
 • indsigt i de institutionelle, politiske og økonomiske rammebetingelser for tværkulturelle formationer
 • forståelse af medierede og æstetiske udtryk for kulturelle blandingsformer
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem problemorienteret projektarbejde.

Færdigheder

 • evne til at lokalisere, analysere og kritisk vurdere møder og interaktioner mellem kulturer
 • evne til at kunne udpege og fortolke tendenser i for- og samtidens kulturelle blandingsformer samt evne til at forklare baggrunde herfor
 • evne til at argumentere for projektarbejdets problemstilling og relevans på baggrund af valgte teorier og empiriske eksempler.

Kompetencer

 • bevidsthed om mediernes æstetiske udtryks rolle i kulturel interaktion
 • kompetence til at kunne forholde sig til kompleksiteten i mødet mellem kulturer
 • kompetence til at tilgå og evaluere digital information.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturelle blandingsformer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejde-de projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Hybrids
ModulkodeBASFKULT2203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet