National og Global Kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til teorier om og analyser af lokale, regionale og nationale kulturer set i forhold til transnationale, europæiske og globale kulturprocesser.

Læringsmål

Viden

  • viden om og forskellige perspektiver på det nationale og det globale samt det europæiske og det ikke-europæiske
  • forståelse af nutidige politiske, økonomiske, kulturelle og sociale dimensioner af globaliseringsprocessen i forhold til nationale og regionale kulturer.

Færdigheder

  • evne til at identificere og analysere lokale, nationale, europæiske og globale kulturtraditioner
  • færdigheder i at analysere og forholde sig til forskellige former for viden og værdier i det globale vidensamfund
  • evne til at redegøre for aktuel forskningsbaseret viden inden for problemstillingens kontekst.

Kompetencer

  • kompetence til at forstå samspillet mellem det lokale, det nationale, det transnationale og det globale
  • kompetence til at omdanne digital information til anvendelig viden.
     

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNational og Global Kultur
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets kompetenceområder samt den studerendes redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved modulets start.

Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNational and Global Culture
ModulkodeBASFKULT2202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet