Centrale kulturbegreber

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til centrale kulturbegreber og kulturanalytiske teorier og metoder, herunder kulturbegrebet set fra forskellige disciplinære og geografiske perspektiver.

Læringsmål

Viden

  • viden om centrale kulturbegreber
  • overblik over centrale kulturanalytiske teorier og metoder
  • kendskab til kulturbegrebets udviklingshistorie
  • kendskab til digitale informationssøgningsværktøjer.

Færdigheder

  • evne til at redegøre for forskellige kulturteorier
  • evne til at anvende forskellige kulturbegreber i konkrete og analytiske sammenhænge
  • evne til at identificere kulturelle problemstillinger
  • evne til at redegøre og argumentere for valg af relevante metoder relateret til kulturelle problemstillinger.

Kompetencer

  • evne til at anvende kulturanalytiske teorier og metoder, herunder at arbejde med analyse af kulturelle problemstillinger, bl.a. ved hjælp af antropologiske og etnologiske, samfundsteoretiske og hermeneutiske metoder
  • evne til at anvende digitale informationssøgningsværktøjer.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCentrale kulturbegreber
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i form af en bunden 5-dages hjemmeopgave.
Besvarelsen må højst være på 12 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCentral Cultural Concepts
ModulkodeBASFKULT2201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet