National og Global Kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til teorier om og analyser af lokale, regionale og nationale kulturer set i forhold til transnationale, europæiske og globale kulturprocesser.

Læringsmål

Viden

  • viden om og forskellige perspektiver på det nationale og det globale samt det europæiske og det ikke-europæiske
  • forståelse af nutidige politiske, økonomiske, kulturelle og sociale dimensioner af globaliseringsprocessen i forhold til nationale og regionale kulturer.

Færdigheder

  • evne til at identificere og analysere lokale, nationale, europæiske og globale kulturtraditioner
  • færdigheder i at analysere og forholde sig til forskellige former for viden og værdier i det globale vidensamfund
  • evne til at redegøre for aktuel forskningsbaseret viden inden for problemstillingens kontekst.

Kompetencer

  • kompetence til at forstå samspillet mellem det lokale, det nationale, det transnationale og det globale.
     

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNational og Global Kultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved tilstedeværelse ved mindst 80 % af kursusgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen, fx gennem mundtlige oplæg. Kravene til aktiv deltagelse fastsættes af kursusholder og oplyses ved kursets start.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 6 sider. Emnet aftales med underviseren. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNational and Global Culture
ModulkodeBASFKULT2102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet