Politisk sociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at bibringe den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for teoridannelser og begrebsanvendelser

inden for politisk sociologi, ligesom den studerende skal blive i stand til at forbinde konkrete politisk sociologiske

problemstillinger med relevante teoretiske tilgange, reflektere videnskabeligt og formidle den erhvervede viden

på et grundlæggende videnskabeligt niveau.

 

Modulet bygger ovenpå de introducerende forelæsninger fra ”Politologisk grundkursus” på 1. semester, og vil især

fokusere på teorier og begreber inden for følgende områder; 1) Social integration og differentiering i politisk identitet,

politisk kultur, holdninger og politisk adfærd; 2) Dannelse og forandring af politisk politiske holdninger; 3) Udviklingen

i den politiske deltagelse samt nye og gamle skillelinjer i deltagelsen; samt 4) Konsekvenser ved forandringer i politisk

identitet, politisk kultur, holdninger og politisk adfærd.

Læringsmål

Viden

har forståelse for centrale tematikker inden for den politiske sociologi

• har indsigt i konkrete samfundsmæssige problemstillinger og de politisk sociologiske relevante

tilgange til disse

• har viden om centrale grundbegreber og teoridannelser indenfor den politiske sociologi

Færdigheder

formår at iagttage og problematisere politiske fænomener og reflektere over deres politisk

sociologiske relevans

• er i stand til at forholde sig kritisk til og diskutere forskellige teoridannelser og begrebsanvendelser

inden for politisk sociologi op imod hinanden

• kan anvende af ét eller flere af den politiske sociologis grundbegreber og teoridannelse

til at analysere politiske fænomener

• er i stand til at udvælge og anvende relevant empirisk materiale til, i samspil med

grundbegreber og teorier, at analysere politiske fænomener

Kompetencer

  • har kompetence til selvstændigt at analysere politisk sociologiske problemstillinger med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk sociologi
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Sociology
ModulkodeBASAM20178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet