Politologisk grundkursus

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende grundlæggende viden om og overblik over politologiens hovedtemaer og centrale problemstillinger, herunder indføring i politologiske teoridannelser og begrebsanvendelser. Modulet introducerer til klassiske og nyere politologiske hovedtemaer og problemstillinger. Centralt står temaerne 1)stat, politik og demokrati, 2) politiske partier, vælgeradfærd og politisk kultur, 3) policy-dannelse, styring og beslutningsprocesser, 4) EU og international politik

Læringsmål

Viden

  • har overblik over politologiens hovedtemaer og udviklingslinjer

  • har kendskab til en bred vifte af politologiske begreber, modeller og teoridannelser

  • har viden om både historiske og aktuelle politiske skillelinjer og brudflader

Færdigheder

  • kan sammenligne politologiske teoridannelser og begreber

  • kan anvende politologiske teorier og begreber til analyse af politologiske problemstillinger

Kompetencer

  • selvstændigt kan udvælge teorier i forhold til analyse af en given problemstilling

  • selvstændigt kan reflektere over og formulere kritik af udvalgte politologiske begrebs- og teoridannelser

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitologisk grundkursus
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel 5 timers stedprøve med intern censur
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Political Science
ModulkodeBASAM20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet