Moderne politikbegreber og analysetilgange

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden og indsigt i centrale teorier, begreber og tilgange inden for politisk teori og at styrke deres refleksive færdigheder.

Undervisningen bygger videre på modul 3, Politologisk grundkursus, på 1. semester. Modulet anskuer grundlæggende og aktuelle politologiske og samfundsmæssige begreber, fænomener og problemstillinger ud fra politisk teori. Centralt står 1) klassiske teoretiske politologiske tilgange samt en række nyere tilgange inden for studiet af politik, og 2) omstridte politologiske begreber.

Læringsmål

Viden

  • viden om 1) teoretisk-analytiske tilgange, der har præget moderne politologi, og 2) centrale omstridte politologiske begreber
  • viden om udviklingstræk og sammenhænge i klassisk og moderne politologisk teori
  • viden om grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske positioner bag forskellige politik-teoretiske tilgange, herunder viden om, at samfundsmæssige problemforståelser formes af teoretiske antagelser

Færdigheder

  • færdigheder i at analysere og sammenligne forskellige teoretiske tilgange, begrebsforståelser og samfundsteorier med henblik på ligheder og forskelle samt styrker og svagheder
  • færdigheder i at anvende omstridte begreber, teoretiske positioner og tilgange i relation til konkrete samfundsmæssige og politiske problemstillinger vedrørende magt, demokrati, institutioner og politiske processer i det moderne samfund 
  • færdigheder i at anskue samfundsmæssigt grundlæggende begreber og fænomener ud fra forskellige teoretiske anskuelser og teorier
  • færdigheder i at forholde sig kritisk til egne teoretiske antagelser, begrebs- og fænomenforståelse

Kompetencer

  • kompetence til at reflektere over og vurdere konkrete samfundsmæssige og politiske udviklinger i lyset af begreber og tilgange i moderne politologi
  • kompetence til at forholde sig kritisk og reflekteret i forhold til en flerhed af tilgange til forståelsen af politik, samt til at formulere, analysere og besvare problemstillinger med afsæt i grundlæggende teoretiske tilgange

Undervisningsform

Moduleet afvikles som forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModerne politikbegreber iog analysetilgange
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModern Terms in Politics and Approaches of Analysis
ModulkodeBASAM201716
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet