Samfundsøkonomi og økonomisk politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik med særlig vægt på de centrale paradigmatiske forskelligheder mellem centrale økonomiske teorier.

Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende samfundsøkonomi og økonomisk politik. Der lægges vægt på makroøkonomien, men mikroøkonomi inddrages, hvor det er relevant i forhold til analyse af politisk-økonomiske problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende stifter bekendtskab med aktuelle tekster så som budgetredegørelser, finansredegørelser m.m. og centrale mediedebatter om økonomiens tilstand og behovet for mulige økonomisk-politiske indgreb.

Læringsmål

Viden

  • en grundlæggende indsigt i og viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik
  • viden om forskellige økonomiske teorier, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden om konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold
  • viden om de økonomiske og politiske aspekter af aktuel økonomisk politik
  • viden om centrale økonomisk-teoretiske konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked og de heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik
  • viden om aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politiske dimensioner

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne anvende ’økonomisk teori (begreber og årsagssammenhænge) til at forstå såvel aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger som debatten herom i medierne
  • færdigheder i at analysere centrale aspekter af økonomisk politik – makroøkonomisk såvel som strukturpolitisk

Kompetencer

  • kompetence til på selvstændigt grundlag at gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger i en økonomisk og politisk sammenhæng.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi og økonomisk politik
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig, individuel med ekstern censor. Ved den mundtlige eksamination tages der udgangspunkt i de stillede øvelsesopgaver, men der eksamineres i hele pensum. En forudsætning for at kunne indstilles til den mundtlige prøve er aflevering og godkendelse af de skriftlige øvelsesopgaver.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomics and Economic Policy
ModulkodeBASAM201715
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet