Policy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarked

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 3, 'Politologisk grundkursus' vil være en fordel.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om forskellige analytiske tilgange til

policy analysen samt velfærdsstatens og arbejdsmarkedets institutionelle opbygning og betydningen heraf for samfundets

måde at fungere på.

I modulet bygger videre på undervisningen i modul 3, Politologisk grundkursus.

Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende policy analyse samt velfærdsstatens og arbejdsmarkedets

opbygning, funktionsmåde og forandring. Centralt står 1) præsentation af policy analysen som flere

analytiske tilgange, 2) præsentation af udvalgte velfærdsstatslige policy områder, 3) betydningen af velfærdsstaters

forskellige institutionelle opbygning, 4) samspillet mellem familiestrukturer, arbejdsmarkeder og stat og 5) aktuelle

udfordringer for den danske velfærdsstats- og arbejdsmarkedskonfiguration.

Læringsmål

Viden

har en viden om policy-analysen som analytisk tilgang til studiet af policy-cyklen

• har indsigt i og viden om velfærdsstatens og arbejdsmarkedets opbygning og funktionsmåde

• har indsigt i og viden om velfærdsstatens og arbejdsmarkedets fremvækst og historiske

forudsætninger

• har indsigt i og viden om velfærdsstatens idealer (det ’gode liv’), mål og virkemidler

• har indsigt i og viden om velfærdsstatens effekter, bl.a. i form af ulighed, tillid, social

kapital mv.

• har indsigt i og viden om aktuelle udfordringer og nye udviklingsveje i velfærdsstaten

og på arbejdsmarkedet

Færdigheder

har færdigheder i at kunne anvende en bred vifte af teorier om velfærdsstaten og arbejdsmarkedet

• har færdigheder i at analysere konkrete udfordringer for den danske velfærdsstats- og

arbejdsmarkedsmodel ved hjælp af relevante teorier og metoder

• har færdigheder i at anvende forskellige policy analytiske tilgange samt andre teorier

på komplekse velfærdspolitiske problemstillinger

Kompetencer

har kompetence til selvstændigt at vælge relevante teorier og begreber og vurdere disses

rækkevidde i forhold til komplekse velfærdspolitiske og arbejdsmarkedspolitiske

problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolicy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarked
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolicy Analysis, Welfare State and Labour Market
ModulkodeBASAM201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet