Flersprogethed i uddannelsessystemet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Til modulet er knyttet et kursus. Kurset omfatter teorier, metoder og forskningsresultater, og undersøger betydningen af nationalitet, etnicitet og flersprogethed i uddannelsessystemet. Kurset inddrager flere forskellige forskningstraditioner med henblik på at muliggøre en kompleks forståelse af de muligheder og udfordringer som elever, forældre, lærere/pædagoger og psykologer står overfor, når elever med flere sprog indgår i undervisningen. Undervisningen vil bestå af forelæsninger og casearbejde.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse for de udfordringer elever med flere sprog møder i uddannelsessystemet. Den studerende får et overblik over forskellige teoretiske tilgange til samt empiriske studier af feltet
  • og kendskab til og forståelse for aktuel forskning indenfor området såvel som anvendelsesmulighederne for den erhvervede indsigt i psykologisk praksis

Færdigheder

  • Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder til kritisk at vurdere forskellige teoretiske tilgange og empiriske studier af flersprogethed samt deres respektive videnskabsteoretiske baggrund
  • at formidle og anvende tilgange og metoder på konkrete problemstillinger i relation til flersprogethed i uddannelsessystemet
  • at overføre viden fra psykologisk forskning på psykologiske anvendelsesområder

Kompetencer

  • Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at håndtere videnskabelige tekster om samspillet mellem flersprogethed og uddannelsessystemet i en relevant teoretisk og metateoretisk sammenhæng og kunne evaluere disse selvstændigt og kritisk
  • at kunne reflektere over forholdet mellem anvendt forskning vedrørende flersprogethed og andre psykologiske fagområder
  • at kunne identificere egne læringsbehov og egen faglig videreudvikling indenfor området

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlersprogethed i uddannelsessystemet
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMultilingualism and education
ModulkodeBAPSY2020VM3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet