Lykke og livskvalitet - er det det samme?

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter en indføring i den videnskabelige forskning i lykke og livskvalitet som udgangspunkt for en diskussion af, hvorvidt lykke og livskvalitet er det samme. Kan man fx være lykkelig, hvis man lider af en alvorlig sygdom? Og hvordan, hvis overhovedet, hænger det sammen med mental sundhed?

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for emnet, herunder teorier om faktorer, der fremmer eller hæmmer lykke og livskvalitet.

Lykke og livskvalitet er almenpsykologiske temaer, da de er almindeligt forekommende fænomener, der berører os alle. Derudover trækker behandlingen af emnerne på alle de psykologiske grunddiscipliner fra 1. og 3. semester i forsøget på at give en helhedsorienteret belysning. Modulet henvender sig således særligt til 6. semesters almenpsykologiske temaramme samtidig med, at kurset i overensstemmelse med 4. semesters fokus på kvantitativ metode diskuterer de mange kvantitative måleinstrumenter.

Der bliver mulighed for selv at prøve nogle af de ofte anvendte metodikker.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • begreber og tematikker inden for lykke og livskvalitetsforskning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at beskrive og redegøre for samme begreber og tematikker
  • at beskrive og redegøre for de forskellige metodiske og analytiske tilgange i forhold emnerne lykke- og livskvalitet
  • at forholde sig kritisk til lykkeforskningens empiriske grundlag
  • at reflektere over ovenstående i konkrete afgrænsede sammenhænge og
  • at forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre de konkrete procedurer under vejledning.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • At anvende ovenstående viden og færdigheder på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde.

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLykke og livskvalitet - er det det samme?
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver indebærer bl.a. aktiv deltagelse i et igangværende forskningsprojekt.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og reeksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHappiness and quality of life – is that the same?
ModulkodeBAPSY2020VM2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet