Flygtninges liv: Et sociokulturelt og psykologisk perspektiv på flygtningefænomenet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og relevante begreber inden for forståelsen af flygtninges liv fra et sociokulturelt og psykologisk perspektiv.

Modulet sætter den studerende i stand til at diskutere og analysere flygtningefænomenet og placere det i et historisk og kulturelt perspektiv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 

  • Viden om og grundig forståelse af relevante begreber, teorier, og tematikker inden for forskellige problemstillinger knyttet til flygtningefænomenet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i at:

 

  • Beskrive og redegøre for relevante og forskellige begreber og tematikker relateret til de psykosociale dimensioner af menneskers mobilitet
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske og analyse tilgange til forståelse af flygtningefænomenet
  • Reflektere over ovenstående i konkrete afgrænsede sammenhænge
  • Forklare sammenhænge og analysere valgfagsrelevante tematikker under vejledning.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at:

 

  • Anvende viden om og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante psykologiske problemstillinger i relation til flygtningefænomenet på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde.

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlygtninges liv: Et sociokulturelt og psykologisk perspektiv på flygtningefænomenet
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven: Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri indgår bl.a. kort essays skrivning, gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.
Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRefugees’ lives: A sociocultural and psychological perspective to the refugee phenomenon
ModulkodeBAPSY2020VM1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet