Forskningsaktivitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Særlige bestemmelser: Studerende ved psykologistudiet på Aalborg Universitet kan få forskningsaktiviteter godkendt som valgfag under følgende forudsætninger:

 1. Forskningen skal ledes af en internt ansat forsker ved psykologi, Aalborg Universitet, men kan ved studienævnsgodkendt samarbejdsaftale udføres på en anden forskningsinstitution (universitet, sektorforskningsinstitution mv.) eller i en institution/organisation, hvor forskning indgår som del af sædvanlig praksis (f.eks. på et hospital).
 2. Der skal være en læringsproces forbundet med forskningsaktiviteten, der omfatter oplæring i dataindsamling og/eller forskningsinstrumenter, introduktion til forskningsdesign og dataanalyse samt teoretiske seminarer.
 3. Der skal foreligge en skriftlig aftale om omfanget af de studerendes arbejde.
 4. Aktiviteten skal omfatte et timetal: for 5 ECTS: mindst 67 timer i forskningsprojektet.
 5. Der skal foreligge en skriftlig aftale om parternes rettigheder til data og medforfatterskab på eventuelle publikationer. Studienævnet foretager en konkret vurdering af, om forskningsaktiviteten kan godkendes som valgfag på baggrund af en skriftlig redegørelse fra forskeren eller fra forskningsstedet/lederen af forskningscentreret af, hvordan de ovenstående punkter forvaltes.

Læringsmål

Viden

Når modulet på psykologiuddannelsen ved AAU er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af:

 • relevante begreber og tematikker i relation til psykologisk forskningspraksis.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker i relation til psykologisk forskningspraksis
 • at beskrive og redegøre for relevante metodiske refleksioner i forhold til psykologisk forskningspraksis
 • at forklare sammenhænge og/eller indgå i udførelse af relevant psykologisk forskning under vejledning

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante psykologiske, forskningsrelaterede problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsaktivitet
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af aktiv deltagelse i forskningsprojekt, dvs. mindst 67 timers aktiv deltagelse ved 5 ECTS.

Syge- og Reeksamen:

En skriftlig opgave, der er opbygget som en artikel og som tager udgangspunkt i de udførte forskningsaktiviteter og den opgivne litteratur. Artiklen kan skrives i grupper med maksimalt 3 studerende.

Sidetal: mindst 5 sider ved 1 studerende, 7,5 sider ved 2 studerende og 9 sider ved 3 studerende.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch activity
ModulkodeBAPSY202017
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum for forskningsaktivitet som valgfag på 5 ECTS er 300 sider. Pensum skal godkendes af forskningsleder.