Personlighedspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier om menneskets personlighed og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • centrale og klassiske teorier om menneskets personlighedsdannelse, samt metoder til undersøgelse af personligheden
 • videnskabelige psykologiske begreber vedrørende personlighed i videnskabshistorisk belysning
 • forholdet mellem teori og empiri inden for personlighedspsykologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at identificere og anvende centrale temaer og teorier inden for det personlighedspsykologiske område,
 • at anvende metode, design og resultater indenfor den personlighedspsykologiske forskning, og
 • at vurdere relevante tilgange til undersøgelse af personligheden, herunder observation, interview og test og
 • at formidle personlighedspsykologiske problemstillinger i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til at undersøge og diskutere personlighedspsykologiske problemstillinger, fænomener og forklaringsmodeller, ved brug af relevant teori, empiri og metode på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at håndtere teori og empiri i kritisk diskussion af personlighedspsykologiske problemstillinger, forklaringsmodeller, fænomener og centrale temaer
 • at knytte viden om personlighed til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med øvelsesseminarer og seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersonlighedspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet
opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 7-10 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPersonality Psychology
ModulkodeBAPSY20163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet