Forskningsaktivitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Se bilaget "Valgfagsmoduler for bachelor- og kandidatuddannelser i psykologi" på hjemmesiden for Studienævnet for Psykologi".

Særlige bestemmelser: Studerende ved psykologistudiet på Aalborg Universitet kan få forskningsaktiviteter godkendt som valgfag under følgende forudsætninger:

  1. Forskningen skal ledes af en internt ansat forsker ved psykologi, Aalborg Universitet, men kan ved studienævnsgodkendt samarbejdsaftale udføres på en anden forskningsinstitution (universitet, sektorforskningsinstitution mv.) eller i en institution/organisation, hvor forskning indgår som del af sædvanlig praksis (f.eks. på et hospital).
  2. Der skal være en læringsproces forbundet med forskningsaktiviteten, der omfatter oplæring i dataindsamling og/eller forskningsinstrumenter, introduktion til forskningsdesign og dataanalyse samt teoretiske seminarer.
  3. Der skal foreligge en skriftlig aftale om omfanget af de studerendes arbejde.
  4. Aktiviteten skal omfatte et timetal:
    • for 10 ECTS mindst 134 timer i forskningsprojektet.
  5. Der skal foreligge en skriftlig aftale om parternes rettigheder til data og medforfatterskab på eventuelle publikationer. Studienævnet foretager en konkret vurdering af, om forskningsaktiviteten kan godkendes som valgfag på baggrund af en skriftlig redegørelse fra forskeren eller fra forskningsstedet/lederen af forskningscentreret af, hvordan de ovenstående punkter forvaltes.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsaktivitet
Prøveform
Skriftlig
Afsluttende skriftlig opgave, der er opbygget som en artikel og som tager udgangspunkt i de udførte forskningsaktiviteter og den opgivne litteratur. Artiklen kan skrives i grupper med maksimalt 3 studerende.

Forskningsaktivitet på 10 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på mindst 8 sider ved 1 studerende, 12 sider ved 2 studerende og 14 sider ved 3 studerende.

Prøvens omfang: to moduler af 5 ECTS eller et modul af 10 ECTS-point.

Afløsning: Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i forskningsprojekt, dvs. mindst 134 timers aktiv deltagelse ved 10 ECTS.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch activity
ModulkodeBAPSY201618
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum for forskningsaktivitet som valgfag på 10 ECTS er 600 sider. Pensum skal godkendes af forskningsleder.