Psykiatri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til de dele af psykiatrisk teoridannelse og empiri, som kan have betydning for psykologien og psykologers virke.

 

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • psykiatrisk diagnostik og klassifikation, det psykiatriske systems opbygning samt væsentlige psykiatriske sygdommes og forstyrrelsers nosografi og ætiologi,
  • psykiatrisk behandling og grænsefladen mellem psykologi og psykiatri
  • psykiatriske problemstillinger med henblik på at kunne forholde sig reflekteret til disse

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at kunne identificere centrale psykiatriske problemstillinger og
  • at kunne analysere problemer omkring grænsefladen mellem psykologi og psykiatri.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at indgå i tværfaglige sammenhænge, der kræver psykiatrisk viden.
  • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykiatri
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72-timers opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet
opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychiatry
ModulkodeBAPSY201615
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet