Organisatoriske problemstillinger og organisationsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En stor del – måske størstedelen – af nutidens økonomiske, sociale og politiske relationer og aktiviteter tager plads inden for en organisatorisk ramme. Inddragelsen af organisationsteoretiske indsigter er således uundværlig for alle der ønsker at forstå, forbedre eller kritisere strukturer og relationer, processer og aktiviteter inden for eksempelvis den offentlige eller private sektor. Organisationsteorien tilbyder en lang række delteorier, der i forskellig grad er målrettet tekniske (handling), praktiske (forståelse) og kritiske (transformative) erkendelsesinteresser og problemstillinger med nutidig relevans. Modulet giver overblik over og indblik i det organisationsteoretiske felt og giver en række bud på til hvad og hvordan det kan bruges i dag.

Pædagogisk og indholdsmæssigt tager undervisningen udgangspunkt i en række diskussioner med og mellem klassiske og moderne organisationsteoretiske tænkere, som alle er eksponenter for centrale teoridannelser og vores tænkning omkring organisatoriske problemstillinger. Modulet vil eksempelvis give indblik i:

 • Hvordan teorier og diskussioner om moderne bureaukratiske organisationsformer og deres styrker og svagheder har formet sig siden Max Weber og frem til i dag.
 • Hvordan vi kan bruge ny-institutionelle økonomiske perspektiver på organisation til eksempelvis at diskutere effektive organisationsformer under forskellige institutionelle og adfærdsmæssige forudsætninger.
 • Hvordan vi kan forstå organisatorisk konstruktion, kompleksitet og hybrider i en offentlig sektor kontekst set i lyset af en mangfoldighed af styringsideer?
 • Hvordan vi kan bruge mentale teknikker såsom mindfulness og spiritualitet til at forbedre organisatoriske processer
 • Hvilke karakteristika og processer der gør organisationer modstandsdygtige i krisetider når de konfronteres med kritiske hændelser og potentielle katastrofer.
 • Hvordan fremtidens organisationsformer (måske) ser ud i lyset af den samfundsmæssige

Modulet bygger videre på modulet i ’Offentlig forvaltning, organisationer og ledelse’ på uddannelsens 3. semester, men kræver ikke gennemførelsen af dette som forudsætning.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om centrale organisatoriske problemstillinger.
 • Har viden om udviklingen fra klassiske til nutidige organisationsteorier – og fremtidens organisationsformer.
 • Har viden om centrale organisationsteoretiske tænkere, der repræsenterer forskellige positioner og tilgange til studiet af organisationer.

Færdigheder

 • Kan identificere konkrete organisatoriske problemstillinger med udgangspunkt i teorier.
 • Kan udarbejde analyser til udvikling, restrukturering og forandring af organisationer.

Kompetencer

 • Kan foretage teoretiske og praktiske organisationsanalyser, eksempelvis med udgangspunkt i sammenligning af idealtyper eller fortolkning af eksempler (cases) ud fra forskellige teorier.
 • Til kritisk læsning af teoretisk litteratur med udgangspunkt i organisationslitteraturen.
 • Kan anvende organisationsteori i forhold til handlings- og forståelsesmæssige samt transformative erkendelsesinteresser.

Undervisningsform

Seminarbaseret med en kombination af forelæsninger og gruppebaserede diskussioner. Undervejs på modulet udarbejdes en portefølje over personlige indsigter og refleksioner.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatoriske problemstillinger og organisationsteori
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Problems and Organizational Theory
ModulkodeBAPAS22VF10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur i Moodle