Politiske filosofier om det retfærdige samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette valgfag er at diskutere politiske filosofier om det gode og retfærdige samfund. Den politiske filosofis historie og nyere udviklinger rummer en række væsentlige og ofte udfordrende ideer om, hvad det gode og retfærdige samfund er. Hvad om vi tænkte om det gode og retfærdige samfund som et, der rummede en række væsentlige måder at være og handle på? I så fald handler det ikke om alene om, hvem der får hvad og hvorfor. Hvilke karaktertræk skulle vi da håbe på, ville kendetegne vores medborgere? Hvad om vi tænkte om samfundet som en kontrakt? Hvad er det da for en frihed og lighed, vi hver især kunne drømme om? Burde vi forsøge at maksimere velfærd i samfundet og måske globalt? Eller bør individuelle rettigheder i det mindste sætte grænser herfor? Bør feministiske overvejelser føre til klare justeringer af vores forestillinger om det gode og retfærdige samfund? Bør vi håbe på radikale forandringer af samfundet, eller er det bedre at gå mere forsigtigt frem? Kan det være rigtigt at gå i krig?

Læringsmål

Viden

  • Har viden om centrale begreber og positioner inden for politisk filosofi
  • Har viden om politisk filosofiske spørgsmål af nutidig relevans.

 

Færdigheder

  • Kan analysere og sammenligne centrale begreber, politiske ideer, filosofiske positioner og argumenter
  • Kan anvende centrale argumenter og begreber inden for politisk filosofi i diskussion af normative politiske problemstillinger

Kompetencer

  • Er i stand til at kritisk at reflektere over politisk filosofiske problemstillinger ved hjælp af politiske filosofi

 

Undervisningsform

Forelæsninger med evt. tilknyttede øvelser.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitiske filosofier om det retfærdige samfund
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Philosophies of the Good and Just Society
ModulkodeBAPAS22VF09
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle