Projekt indenfor EU og International Politik (B)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver studerende mulighed for at skrive et mindre projekt indenfor den faglige ramme af modulet ’EU og International Politik’ på samme semester.

Målet er derfor at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde indenfor den faglige ramme af modulet ’EU og International Politik’.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling indenfor den faglige ramme af modulet skal udfolde, reflektere over og anvende relevante tilgange og begreber.

Læringsmål

Viden

  • Har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling indenfor den faglige ramme af modulet ’EU og International Politik’
  • Har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier ift. den selvvalgte problemstilling.

Færdigheder

  • Kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
  • Kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
  • Kan udvælge og argumentere for videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konsekvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet

Kompetencer

  • Til selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre et problemorienteret projektarbejde, der omhandler EU- og/eller internationale perspektiver

Undervisningsform

Projektarbejde med tilknyttet vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt indenfor EU og International Politik (B)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work in European Union and International Politics (B)
ModulkodeBAPAS22VF06
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle