Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for uddannelsens fagområder.

Modulet består af to faglige elementer:

 • Kursus i videregående projektmetode og videnskabsteori, bestående af en kombination af forelæsninger og workshops.
 • Bachelorprojekt, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber inden for uddannelsens fagområder.

Læringsmål

Viden

 • Har viden til at identificere og afgrænse en relevant videnskabelig problemstilling
 • Har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier fra et eller flere af uddannelsens fagområder, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

 • Kan argumentere for problemformuleringens faglige relevans
 • Kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
 • Kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
 • Kan inddrage videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser til at reflektere over projektets og konklusionernes kvalitet
 • Kan på et udvidet niveau inddrage eksisterende videnskabelig litteratur på området med henblik på at præcisere analysens bidrag til ny viden
 • Kan på et udvidet niveau anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder samt relevante digitale værktøjer til datastrukturering og -analyse.
 • Kan formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt videnskabeligt sprog

Kompetencer

 • Kan tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde selvstændigt og konstruktivt enten i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe eller individuelt
 • Kan indgå konstruktivt i projektorganiserede læringsmiljøer
 • Kan reflektere over egen læring og egen faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminar. Endvidere udbydes et obligatorisk kursus i udvidet projektmetode og videnskabsteori.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBAPAS202218
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet