Offentlig politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det væsentligste output fra det politiske system er offentlig politik (policies) i form af konkrete beslutninger, ny eller ændret lovgivning, offentlige budgetter mv. Det centrale spørgsmål for modulet i offentlig politik er den offentlige politiks determinanter, dvs. forklaringerne på at offentlig politik gives et specifikt indhold. Dette indbefatter blandt andet styrkeforholdet mellem samfundets forskellige grupper, graden af integration i den globale økonomi, de politiske partiers muligheder for at præge politikken, interessegruppernes indflydelse, institutionelle regler og/eller i betydningen af politiske ideer. Modulet skal dermed levere redskaberne til at forklare policy variation på tværs af tid og sted, dvs. spørgsmål om hvorfor policies forandres, og hvorfor policies varierer på tværs af lande såvel som på tværs af politiske sektorer inden for enkelte lande. Kursets indholdsmæssige cases eller eksempler på analyse beskæftiger sig i bred forstand med regulering af markedsøkonomien i moderne demokratier.

Læringsmål

Viden

 • Kan identificere policyrelevante problemstillinger
 • Har kendskab til forskellige forklaringstilgange og teorier om offentlig politik
 • Har viden om forskellige metodiske tilgange til at undersøge offentlig politik
 • Har viden om de overordnede rammer for offentlig politik i moderne demokratier

Færdigheder

 • Kan afgrænse og formulere videnskabeligt relevante policy problemer
 • Kan anvende relevante teoretiske forklaringer på konkrete problemstillinger
 • Kan vurdere relevansen af forskellige teorier for givne problemstillinger
 • Kan vurdere relevansen af alternative metodiske tilgange i studiet af offentlig politik

 

Kompetencer

 • Til at foretage policy analyser
 • Til at udvælge og applicere relevante teorier i analyser af offentlig politik
 • Til at vurdere validiteten af undersøgelsesdesign og -metoder for konkrete policyanalyser

 

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffentlig politik
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Policy
ModulkodeBAPAS202217
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle