Forvaltningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende teoretiske og praktiske forudsætninger for at løse enkle forvaltningsretlige problemstillinger i den offentlige forvaltning.

Grundlæggende behandling af udvalgte forvaltningsretlige problemstillinger. Der lægges vægt på 1) forståelse af den almindelige forvaltningsrets vigtigste regler, herunder reglerne om den offentlige forvaltnings organisation, sagsbehandling og virksomhed og 2) forståelse af de regler, der gælder for offentlige myndigheders indbyrdes forhold og i forhold til borgerne.

Læringsmål

Viden

  • viden om opbygning af forvaltningsorganer i henholdsvis den statslige og kommunale sektor samt kompetencefordeling her indenfor
  • viden til at identificere sagsbehandlingsfejl og angive relevante momenter af betydning for, om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt samt de retlige følger af regelovertrædelser
  • viden om indholdsmæssige regler for forvaltning og de retlige følger af regelovertrædelser
  • viden om almindelige prøvelsessystemer

Færdigheder

  • færdigheder i at anvende ovenstående videnselementer i en konkret, relevant sammenhæng

Kompetencer

  • kompetence til at reflektere over og vurdere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger i lyset af forvaltningsrettens grundbegreber

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdministrative Law
ModulkodeBAPAS202216
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle