Offentlig økonomi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået modulet ”Samfundsøkonomi og økonomisk politik”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om to centrale forhold omkring offentlig økonomi på nationalt, regionalt og kommunalt niveau: 1. budgettering, investerings- og udgiftspolitik samt 2.  samfundsøkonomisk kalkule og konsekvensvurdering som beslutningsgrundlag for valg mellem alternative politiske løsninger, tiltag og investeringer. Der lægges primært vægt på teorier og metoder, der aktuelt anvendes i den offentlige sektor på alle niveauer. Herunder introduceres der til teorier om den offentlige sektors udgifter og budgetter såsom inkrementalismen samt efterspørgelses- og udbudsorienteret budgeteori.

 

Læringsmål

Viden

  • Har grundlæggende viden om den offentlige sektors økonomiske funktion i forhold til investeringer og omkostninger
  • Har grundlæggende viden om budgetlægning og udgiftspolitik i den offentlige sektor
  • Har grundlæggende viden om aktuelt anvendte metoder til samfundsøkonomisk kalkule og konsekvensvurdering i den offentlige sektor
  • Har viden om, hvorledes samfundsøkonomisk kalkule og konsekvensvurdering aktuelt anvendes som beslutningsgrundlag på kommunalt, regionalt og nationalt niveau

 

Færdigheder

  • kan anvende basale teorier fra modulet på problemstillinger i den offentlige sektor
  • kan forstå og fortolke teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende offentlig budgetlægning og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

 

Kompetencer

  • Har kompetencer til at vælge relevante teorier og begreber og vurdere disses rækkevidde i forhold til økonomisk styringsmæssige problemstillinger i den offentlige sektor
  • Har kompetencer til at vælge relevante teorier og begreber, når der skal træffes valg mellem forskellige alternative politikker, tiltag og investeringer i den offentlige sektor

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffentlig økonomi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Economy
ModulkodeBAPAS202215E
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle