Offentlig forvaltning og organisation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om den danske offentlige forvaltnings opbygning og organisation, forvaltningens rolle i den parlamentariske styringskæde, forvaltningens placering og betydning i den demokratiske styring af den offentlige sektor samt implementeringen af politiske reformer og levering af serviceydelser. Modulet indeholder en introduktion til de danske kommuner, regioner og staten og til relationerne og samarbejdet mellem forvaltningsniveauerne, samt de hensyn og dilemmaer, der er forbundet med henholdsvis central og decentral organisering af den offentlige forvaltning.

I modulet anlægges hovedsageligt en politologisk tilgang til studiet af den offentlige forvaltning og forvaltningen analyseres som en særlig institution og aktør i det politiske system, der både er med til at levere og påvirke indholdet af den offentlige politik og de offentlige serviceydelser. Modulet omhandler såvel klassiske som nye perspektiver og problemstillinger inden for offentlig forvaltning, organisation og ledelse og trækker teoretisk på både politologiske, organisatoriske og sociologiske perspektiver.

Centralt i modulet står: 1) forvaltningens rolle som en særlig politisk institution i det overordnede politiske system, 2) teoretiske og analytiske, herunder rationelle og normbaserede, tilgange til studiet af den offentlige forvaltning, 3) forvaltningens særlige kendetegn og organisatoriske opbygning, herunder strukturer, kultur, processer (fx beslutnings- og budgetprocesser) og relationer, 4) forvaltningens historiske og nutidige udvikling og forandring, 5) samspillet mellem politik og administration, 6) de dominerende forvaltningsmæssige styringsmodeller og -reformer, herunder bureaukratiske modeller, new public management (NPM) og post-NPM, 7) de offentlige ansatte, deres motivation og adfærd, og 8) offentlig ledelse.

Modulet har en særlig faglig sammenhæng med modulet implementering og evaluering på samme semester.

Læringsmål

Viden

  • Kan beskrive den danske forvaltnings opbygning, funktionsmåde og placering i det politiske system.
  • Behersker klassiske spørgsmål og problemstillinger i fagdisciplinen offentlig forvaltning.
  • Behersker de centrale begreber og teorier og kan forstå forskellige organisationsteoretiske perspektiver på den offentlige forvaltning. 

Færdigheder

  • Kan sammenligne teoretiske perspektivers styrker og svagheder og vurdere deres anvendelighed.
  • Kan reflektere over, begrunde og udvælge teorier og begreber til at belyse empiriske problemstillinger.
  • Kan anvende de centrale teorier og begreber til at analysere den danske lokale, regionale og nationale forvaltnings opbygning, funktionsmåde og placering i det politiske system.

Kompetencer

  • Kan overføre teoretiske perspektiver på den offentlige forvaltning til nutidens problemstillinger i den offentlige forvaltning.
  • Kan tilegne sig ny viden om den offentlige forvaltnings opbygning, funktionsmåde og placering i det politiske system.
  • Kan vurdere og kritisk reflektere over forskellige tiltag og behov for modernisering og omstrukturering på et teoretisk grundlag

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffentlig forvaltning og organisation
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Administration and Organisation
ModulkodeBAPAS202209A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur i Moodle