Kvalitativ metode

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået modulerne ’PBL og projektmetode’’ og ’Videnskabsteori og Undersøgelsesdesign´.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende de metodiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne gennemføre kvalitative undersøgelser af høj kvalitet fra start til slut. Modulet bygger videre på modulet ’Videnskabsteori og undersøgelsesdesign’ og går derfor videre i arbejdet med at lære de studerende at identificere hvilke undersøgelsesdesigns, herunder valg af case(s), teori og data, som passer til forskellige kvalitative, samfundsvidenskabelige problemstillinger, og herefter planlægge og gennemføre en kvalitativ undersøgelse, som kan besvare problemet. De studerende lærer endvidere at begrunde deres metodiske valg på basis af forskningskriterier.

Inden for rammerne af udvalgte typer af undersøgelsesdesigns trænes de studerende i systematisk at indhente og analysere forskellige former for kvalitative data med et kritisk blik for datakvalitet samt analysemetodernes begrænsninger og muligheder. Fokus er særligt på casestudier – herunder komparative case-studier baseret på most-similar eller most-different systems design, samt tværgående studier, indsamling af data fra dokumenter, interviews, observationer og sociale medier samt analyse af disse ved hjælp af kildekritik og udvalgte analysestrategier (herunder diskursanalyse, indholdsanalyse og digitale metoder).

Modulet vægter praktisk erfaring højt. Studerende deltager undervejs i en række øvelser, hvor de arbejder med indhentning og analyse af egne data. Hertil modtager de studerende træning i software, som kan hjælpe til at strukturere og analysere kvalitative data. Sideløbende hermed gennemfører de studerende et projektarbejde indenfor den faglige ramme af semestrets andre moduler, hvor det er et krav at anvende kvalitativ metode. Modulet evalueres samlet gennem en mundtlig eksamen baseret på projektrapporten, hvor det forventes, at de studerende kan reflektere over metoder fra modulet de anvender i projektet, såvel som de metoder fra modulet, de ikke anvender.

Læringsmål

Viden

 • Har indsigt i grundlæggende kvalitative metoder – herunder viden om sammenhæng mellem problemtype, metodevalg og analysestrategi
 • Har viden om, hvordan man planlægger et kvalitativt studie og begrunder det metodologisk
 • Har viden om, hvordan valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, data og analysestrategi afgrænser hvilken slags kvalitativ problemstilling, som kan besvares
 • Kan sondre mellem forskellige typer af kvalitative studier
 • Har viden om anerkendte forskningskriterier, og hvordan de anvendes til at vurdere kvaliteten af kvalitative studier
 • Har viden om hvordan kvalitative analyser kan formidles i klart og korrekt sprog.

Færdigheder

 • Kan identificere styrker og svagheder ved dataindsamlingsprocedurer og praktisk gennemføre indsamling af data fra dokumenter, interviews, observationer og sociale medier
 • Kan strukturere og systematisk analysere kvalitative data ved hjælp af forskellige analysestrategier og software til kvalitativ analyse
 • Kan reflektere over og begrunde styrker og svagheder ved metodiske valg i relation til problemformuleringen, forskningskriterier og videnskabsteori
 • Har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle design, analyse og resultater af en kvalitativ undersøgelse

Kompetencer

 • Kan selvstændigt og i samarbejde med andre designe, gennemføre og formidle en kvalitativ undersøgelse med afsæt i viden og færdigheder fra modulet.
 • Kan identificere og kritisk diskutere styrker og svagheder ved egne og andres kvalitative undersøgelser 

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser. Projektarbejde med vejledning og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Methods
ModulkodeBAPAS202207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle