Samfundsøkonomi og økonomisk politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik med særlig vægt på de paradigmatiske forskelligheder mellem centrale økonomiske teorier.

Den studerende bibringes en grundlæggende introduktion primært til makroøkonomi og sekundært til mikro- og mesoøkonomi. I modulet inddrages grundlæggende problemstillinger vedrørende samfundsøkonomi og økonomisk politik, og der inddrages eksempler på aktuelle problemstillinger og aktuelle tekster såsom budgetredegørelser, finansredegørelser m.m. og centrale mediedebatter om økonomiens tilstand og behovet for mulige økonomisk-politiske indgreb. Der arbejdes også med aktuelle temaer.

Læringsmål

Viden

  • Har en grundlæggende indsigt i og viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik
  • Har viden om forskellige økonomiske teorier, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden om konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold
  • Har viden om økonomiske og politiske aspekter af aktuel økonomisk politik
  • Har viden om centrale paradigmatiske forskelligheder af betydning for synet på økonomisk politik
  • Har viden om aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politiske dimensioner

Færdigheder

  • Kan anvende økonomisk teori (begreber og årsagssammenhænge) til at forstå såvel aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger som debatten herom
  • Kan analysere centrale aspekter af økonomisk politik

 

Kompetencer

  • Har kompetence til på selvstændigt grundlag at gennemføre basale analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger i en økonomisk og politisk sammenhæng

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • En forudsætning for at kunne indstilles til den skriftlige prøve er aflevering og godkendelse af de skriftlige øvelsesopgaver.

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi og økonomisk politik
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomics and Economic Policy
ModulkodeBAPAS202206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle