Videnskabsteori og undersøgelsesdesign

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået modulet ’PBL og projektmetode’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger ovenpå modulet ’PBL og projektmetode’ og består af to faglige elementer:

 • En kursusrække hvor de studerende får indsigter, der sætter dem i stand til at bevæge sig fra et samfundsmæssigt problem og videre til grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser og valg, der skal til for at belyse samfundsmæssige problemer. Der undervises her i relevante klassiske, moderne og aktuelle videnskabsteoretiske positioner, problemstillinger og begreber ligesom disse forbindes til undersøgelsesdesign og praktisk gennemførelse af projektarbejde. I relation til sidstnævnte introduceres et udvalg af metoder til indsamling og analyse af data.
   
 • En skriftlig rapport, som både skal indeholde en velbegrundet problemformulering, videnskabsteoretisk refleksion og undersøgelsesdesign, som korresponderer med videnskabsteoretisk grundlag, hvormed der kan skabes viden med afsæt i problemformuleringen. Således skal de studerende først udarbejde en samfundsvidenskabelig problemformulering indenfor en politologisk ramme, hvor viden om PBL og projektmetode inddrages. Herefter skal de reflektere over den videnskabsteoretiske ramme for problemformuleringen og i forlængelse heraf opstille et relevant undersøgelsesdesign og teoretisk ramme, som tilsammen gør det muligt at belyse problemformuleringen.

 

 

Læringsmål

Viden

 • Har viden om centrale begreber, tankefigurer og grundpositioner indenfor videnskabsteori, herunder indsigt i hvad der særligt konstituerer samfundsvidenskabelig viden
 • Har viden om forskellige typer af undersøgelsesdesign og deres respektive styrker og svagheder
 • Har viden om relationen mellem videnskabsteori, undersøgelsesdesign, metode, data og problemformulering

 

Færdigheder

 • Kan anvende videnskabsteoretiske og metodologiske begreber til kritisk refleksion over, hvorledes man hensigtsmæssigt og kvalificeret kan skabe viden om samfundsmæssige problemstillinger
 • Kan udvælge, vurdere og diskutere forskellige designs i relation til konkrete problemstillinger
 • Kan redegøre for operationalisering af teoretiske begreber samt vurdere hensigtsmæssighed og kvalitet (validitet og reliabilitet) af konkrete operationaliseringer

Kompetencer

 • Til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne identificere og formulere et samfundsmæssigt problem i en samfundsvidenskabelig kontekst
 • Til at udvælge og inddrage relevante og hensigtsmæssige videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser i relation til undersøgelse af samfundsmæssige problemer

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser. Projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Omfang m.v. ses i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og undersøgelsesdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Science and Research Design
ModulkodeBAPAS202204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle