Politologisk grundkursus

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give den studerende grundlæggende viden om det videnskabelige studie af politik, politologiens hovedtemaer og centrale problemstillinger, herunder grundlæggende indføring i selvstændig og refleksiv brug af politologiens forskellige teoridannelser og begreber til analyse af politiske problemstillinger med samfundsmæssig relevans.

 

Modulet introducerer til politologiens hovedtemaer og til studiet af politiske fænomener ved at belyse centrale problemstillinger indenfor politologiens domæner fra forskellige teoretiske vinkler.

Læringsmål

Viden

  • Har grundlæggende viden om og overblik over politologiens hovedtemaer og domæner (såsom magt, demokrati, institutioner og politiske processer i det moderne samfund)
  • Har grundlæggende viden om centrale politologiske grundbegreber, modeller og teoridannelser
  • Har grundlæggende viden om centrale begreber og positioner inden for politisk filosofi
  • Har grundlæggende viden om historiske og aktuelle politiske skillelinjer

Færdigheder

  • Kan på grundlæggende niveau selvstændigt og reflekteret anvende og sammenligne politikbegreber, teoretiske positioner og tilgange i relation til konkrete samfundsmæssige og politiske problemstillinger
  • Kan på grundlæggende niveau selvstændigt og reflekteret anvende og sammenligne centrale politisk filosofiske begreber, positioner og argumenter i selvstændig analyse af normative politiske problemstillinger

Kompetencer

  • Kan selvstændigt udvælge, anvende og kritisk vurdere teorier og begrebsdannelser til analyse af samfundsmæssige og politiske problemstillinger inden for politologiens centrale temaer og områder
  • Kan selvstændigt reflektere over og kritisk forholde sig til normative vurderinger af samfundsmæssige og politiske problemstillinger ved hjælp af den politiske filosofis hovedretninger og begreber

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitologisk grundkursus
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Political Science
ModulkodeBAPAS202202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur i Moodle.