Semesterprojekt og introduktion til PBL, samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme af modulet 'Aktuelle politologiske problemstillinger'. Det er endvidere målet at introducere den studerende til forudsætningerne for at gennemføre et problembaseret projektarbejde.

Modulet består således af tre faglige elementer:

 1. Introduktion til det problemorienterede projektarbejde
 2. Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
 3. Semesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstillinger

I tilknytning til de to første elementer udbydes undervisning i form af forelæsninger med tilknyttede øvelser samt relevante aktiviteter med henblik på IT-understøttelse. I relation til det sidste element udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal anvende relevante politologiske teoridannelser, begreber og metoder til et problembaseret projektarbejde inden for en af de udvalgte aktuelle politologiske problemstillinger. Projektet udarbejdes i projektgrupper.

Læringsmål

Viden

 • har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling inden for ét af forskningstemaerne i modulet ’Aktuelle politologiske problemstillinger’
 • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte problemstilling
 • har viden om de centrale krav til og muligheder for en videnskabelig problemformulering og betydningen for en undersøgelsesproces med henblik på at skabe samfundsvidenskabelig viden
 • kan identificere elementer som teori, empiri og analyse samt redegøre for disses betydning i en videnskabelig proces
 • kan gengive introducerende begreber om viden, erkendelse og læring
 • kan gengive baggrunden for PBL og de tilknyttede læringsbetingelser ved arbejde i en projektgruppe
 • kan eksemplificere uhensigtsmæssige gruppedynamikker og redegøre for hensigtsmæssige redskaber til at forebygge og overkomme dem

Færdigheder

 • på et grundlæggende niveau kan udarbejde en videnskabelig problemformulering, herunder argumentere for valg og fravalg og for problemformuleringens relevans
 • på et grundlæggende videnskabsteoretisk og metodisk niveau kan reflektere over sammenhængen mellem den selvvalgte problemformulering og valg og fravalg af teorier og metoder
 • kan reflektere over egen skabelse af viden og erkendelse og tilsvarende over læring i projektgruppen og enkle redskaber til at understøtte dette
 • kan anvende basale kvalitative og/eller kvantitative metoder i en analyse og sætte disse i relation til design
 • systematisk og bevidst kan inddrage, anvende og kildekritisk vurdere relevant videnskabelig litteratur
 • formidle analysen i et klart og korrekt sprog

 

Kompetencer

 • kan indgå i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
 • kan indgå i projektorienterede læringsmiljøer
 • kan reflektere over projektgruppens og egen læring og handlemuligheder

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser samt IT-understøttelse. Projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt og introduktion til PBL, samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig på baggrund af skriftlig rapport.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project and Introduction to PBL, Methods and Philosophy of Science in Social Sciences
ModulkodeBAPAS20201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet