Videnskabsfilosofi og politisk filosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden og indsigt i centrale temaer og positioner inden for videnskabsfilosofi og politisk filosofi samt på det grundlag at stimulere kritisk refleksion.

Grundlæggende behandling af centrale positioner og traditioner. For videnskabsfilosofien lægges særlig vægt på dennes betydning for samfundsvidenskab, herunder dens betydning som grundlag for at kunne forstå og forklare samfund samt disses udvikling og styring. Den politiske filosofi beskæftiger sig med forestillinger om muligheden for politisk legitimitet og med normative værdier som frihed, lighed og retfærdighed. Der tages afsæt i, hvordan sådanne forestillinger og værdier diskuteres i den politiske filosofi.

Læringsmål

Viden

  • har viden om centrale begreber og positioner inden for videnskabsfilosofi og politisk filosofi
  • har viden om relevante udviklingstendenser inden for videnskabsfilosofi og disse tendensers samspil med samfundsmæssig kontekst
  • har viden om politisk filosofiske spørgsmål af nutidig relevans
  • har viden om spændinger indenfor og mellem normative politiske værdier

Færdigheder

  • kan analysere og sammenligne centrale begreber, politiske ideer, filosofiske positioner og argumenter
  • kan anvende centrale argumenter og begreber inden for politisk filosofi i diskussion af normative politiske problemstillinger
  • kan anvende centrale argumenter og begreber inden for videnskabsfilosofi til kritisk analyse af, hvorledes der hensigtsmæssigt kan skabes viden om samfundsmæssige problemstillinger

Kompetencer

  • er i stand til kritisk at reflektere over normative forestillinger om legitimitet og grundværdier ved hjælp af den politiske filosofis hovedretninger og begreber
  • er i stand til kritisk at reflektere over og vurdere kvaliteten af viden, der inddrages i analyse af samfundsmæssige problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnVidenskabsfilosofi og politisk filosofi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Science and Political Philosophy
ModulkodeBAPAS20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet