Aktuelle politologiske problemstillinger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at relevante teoridannelser og begreber fra modul 3 anvendes på udvalgte aktuelle politologiske forskningstemaer og problemstillinger.

Modulet introducerer til udvalgte og aktuelle politologiske forskningstemaer. De udvalgte forskningstemaer kan variere fra år til år.

Læringsmål

Viden

  • har grundlæggende teoretisk og empirisk viden om udvalgte politologiske forskningstemaer og problemstillinger
  • har viden om både historiske og aktuelle udviklingslinjer indenfor forskningstemaerne

Færdigheder

  • har grundlæggende færdigheder i at kunne anvende politologiske begrebs- og teoridannelser på udvalgte politologiske forskningstemaer og problemstillinger
  • er i stand til kritisk at forholde sig til forskellige teoridannelser og begrebsanvendelser

Kompetencer

  • har kompetence til selvstændigt at vælge relevante begrebs- og teoridannelser
  • har kompetence til at vurdere disses rækkevidde i forhold til udvalgte politologiske forskningstemaer og problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnAktuelle politologiske problemstillinger
Prøveform
Skriftlig
Under afviklingen af modulet skal projektgrupperne udarbejde en gruppebaseret problemformuleringsøvelse for hvert af de tre temaspor. Der gives generel skriftlig feedback til projektgrupperne efter hver problemformuleringsøvelse, og der lægges vægt på, at der sker en progression i problemformuleringsøvelserne. Ifm. ek-samen skal projektgrupperne aflevere én samlet opgave indeholdende en problemformulering for hvert tema-spor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Issues in Political Science
ModulkodeBAPAS20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet