Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for videnskabelig erkendelse, forskningsdesign og kvalitative såvel som kvantitative metoder. Det er endvidere målet at give den studerende basale færdigheder i indsamling og analyse af empirisk materiale med henblik på undersøgelse af samfundsvidenskabelige problemstillinger.


Igennem forelæsningsrækken introduceres der til de samfundsvidenskabelige forskningsdesigntyper og metoder med særlig fokus på indhold i og forskel mellem kvantitative og kvalitative metoder, når det gælder 1) de metodologiske grundpositioner og videnskabsteoretiske perspektiver, 2) hvordan empiri for henholdsvis kvantitative og kvalitative undersøgelser indsamles, og 3) hvordan disse forskellige typer af empiri struktureres og analyseres.

Læringsmål

Viden

  • har en grundlæggende viden om forskellige tilgange til videnskabelig erkendelse.
  • har en grundlæggende viden om alle design- og metodemæssige faser i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse
  • har en overordnet forståelse for sammenhænge mellem grundlæggende videnskabsteoretiske perspektiver og den konkrete metodiske tilgang i en empirisk undersøgelse
  • har viden om basale, specifikke indsamlings- og analyseteknikker vedrørende såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser

Færdigheder

  • formår at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige typer af undersøgelsesdesign og metoder på baggrund af en konkret problemstilling og teoretisk grundlag
  • formår på et grundlæggende niveau at argumentere videnskabsteoretisk og metodisk for valg af analyser til besvarelse af en konkret problemformulering og på baggrund af et givet undersøgelsesdesign
  • kan anvende de basale kvalitative og kvantitative analyseteknikker, og/eller diskutere udførelsen af disse i andres studier (fra forsknings- og konsulentrapporter, forskningsartikler etc.)
  • har evner til at formidle resultater fra kvalitative/kvantitative analyser

Kompetencer

  • har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet, såvel videnskabsteoretisk som designmæssigt og metodisk

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Scientific Methods and Theory of Science
ModulkodeBAPAS201732
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i samfundsfag
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet