Professionelle og ledelse i velfærdsstaten

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende mulighed for en supplerende faglighed, som kan indgå i en selvvalgt uddannelsesprofilering.

Det er i omsætningen til praksis ud i velfærdsorganisationerne, at politikken møder borgerne. I dette møde udgør de fagprofessionelle – hvad end vi taler om læreren, lægen, pædagogen eller socialrådgiveren -   velfærdsstatens ”ansigt”. Disse professioner har således afgørende indflydelse på både politikkens praktiske udformning og borgernes syn på velfærdsstaten. Professioner er dog ikke blot redskaber, der blindt overfører den givne politik til praksis. De skal også balancere hensyn til borgernes behov, egen professionsfaglighed og skiftende styrings- og ledelsesmæssige vilkår. Herudover vil professioner også ofte have selvstændige mål om øget indflydelse og autonomi. Disse forskelligartede hensyn vil derfor ofte skabe krydspres på såvel de fagprofessionelle som på ledelsen i velfærdsorganisationerne, der har ansvaret for at sætte rammerne for de fagprofessionelles arbejde.

I kurset introduceres den studerende til klassiske teorier om fagprofessionelle og deres virke i velfærdsstaten. Teorierne bringes i spil ift. nyeste forskning på området og vi tager fat i centrale udfordringer i ledelsen af fagprofessioneller for at forene praksis, forskning og teori i en udforskning af den fremtidige rolle for fagprofessionelle i velfærdsstaten.

Det er målet, at de studerende efter deltagelse i forelæsninger og øvelser har tilegnet sig en dyb indsigt i og viden om (fag)professionelle gruppers betydning og virke i velfærdsstaten samt de særlige udfordringer ved ledelse af disse.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om forskellige teorier og teoriretninger om (fag)professionelle
  • Har viden om professionelle gruppers placering og virke i den offentlige sektor
  • Har viden om ledelsesmæssige problemstillinger i forhold hertil

Færdigheder

  • Har færdigheder i at vurdere (fag)professionelles praksis og samspil med ledelser
  • Har færdigheder i at ræsonnere inden for teoretiske rammer og applicere disse på situationer og praksisforhold i den offentlige sektor.
  • Har færdigheder i at analysere, hvilke særlige krav og hensyn der må tages ved ledelse af professionelle

Kompetencer

  • Har kompetencer til selvstændigt at oparbejde problemstillinger omkring professionelle og ledelse i velfærdsstaten
  • Har kompetencer til at identificere relevante tilgange til styring og ledelse af professionelle i en given velfærdskontekst.

Undervisningsform

Forelæsninger med evt. tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se Moodle. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfessionelle og ledelse i velfærdsstaten
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProfessionals and Management in the Welfare State
ModulkodeBAPAS201728A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet