Bachelorprojekt, herunder udvidet projektmetode

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for uddannelsens fagområder.

Der udarbejdes et bachelorprojekt, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber inden for uddannelsens fagområder.

 

Læringsmål

Viden

 • har viden til at identificere og afgrænse en relevant videnskabelig problemstilling
 • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier fra et eller flere af uddannelsens fagområder, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

 • kan argumentere for problemformuleringens faglige relevans
 • kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
 • kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
 • kan udvælge og argumentere for videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konsekvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet
 • på et udvidet niveau kan inddrage eksisterende videnskabelig litteratur på området med henblik på at præcisere analysens bidrag til ny viden
 • på et udvidet niveau kan anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • kan formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

 • kan tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde selvstændigt og konstruktivt enten i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe eller individuelt
 • kan indgå konstruktivt i projektorganiserede læringsmiljøer
 • kan reflektere over egen læring og egen faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminar. Endvidere udbydes et obligatorisk kursus i projektmetode.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt, herunder udvidet projektmetode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBAPAS201726
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i politik og administration
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet