Public policies i et komparativt perspektiv

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en udvidet teoretisk og empirisk viden om public policies i et komparativt perspektiv med særlig fokus på politiske ideer, beslutninger og reformer. Modulet bygger videre på flere moduler - særligt modul 10, Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data, modul 11, Policy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarkedet samt modul 20, Komparativ og international politisk økonomi.

Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende tilgange samt teorier om public policies forstået bredt som input, output og impact. Centralt står: 1) en udvidet gennemgang af forskellige versioner af det komparative forskningsdesign 2) grundlæggende gennemgang af klassiske og moderne teorier om public policies i et komparativt perspektiv, 3) præsentation af teorier om betydningen af nationale politiske systemer samt den velfærdsstatslige kontekst for dagsordensfastsættelse, politiske beslutningsprocesser samt reformer i et komparativt perspektiv og 4) grundlæggende gennemgang af teorier om policy impact i et komparativt perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • en grundlæggende indsigt i og viden om forskellige komparative tilgange til at belyse public policies
  • viden om teorier om betydningen af forskellige nationale politiske og velfærdsstatslige kontekster for public policies
  • viden om konsekvenserne af public policies i et bredere komparativt og samfundsmæssigt perspektiv 

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne anvende teorier om public policies i et komparativt perspektiv på komplekse samfundsrelevante problemstillinger
  • færdigheder i at gennemgøre komparative undersøgelser af public policies, herunder aspekter der både knytter an til input, output og impact

Kompetencer

  • kompetence til selvstændigt at vælge relevante teorier og begreber og vurdere disses rækkevidde i forhold til komplekse komparative problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPublic policies i et komparativt perspektiv
Prøveform
Skriftlig
Individuel
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic policies i et komparativt perspektiv
ModulkodeBAPAS201725
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i politik og administration
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet