Semesterprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme af modul 19, EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse og/eller modul 20, Komparativ og international politisk økonomi, og/eller modul 21, International politik.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende relevante tilgange og begreber inden for den faglige ramme af modul 19, EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse og/eller modul 20, Komparativ og international politisk økonomi, og/eller modul 21, International politik.

Læringsmål

Viden

  • har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling inden den faglige ramme af modul 19 og/eller 20 og/eller 21
  • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte problemstilling

Færdigheder

  • kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
  • kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
  • kan udvælge og argumentere for videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konsekvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet

Kompetencer

  • kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
  • kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Undervisningsform

projektarbejde med tilknyttet vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøve med udgangspunkt i projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemesterprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi
ModulkodeBAPAS201722
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i politik og administration
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet