International politik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk, tværfaglig og empirisk viden om det internationale systems strukturer, institutioner, aktører og processer.

Modulet bygger videre på modul 3, Politologisk grundkursus, og omfatter grundlæggende behandling af udvalgte teorier og problemstillinger internationale problemområder. Det overordnede tema: Globalisering, regionalisering, nationalisme og fragmentering sættes dels i relation til det internationale politiske systems kontekst og udvikling dels i relation til en række tværfaglige teori- og problemområder: International politik, sikkerhedspolitik, International politisk økonomi, EU og udviklingsteori og -strategi samt migration, klimaforandringer og andre relevante tværvidenskabelige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

  • viden om det det internationale systems strukturer, institutioner, aktører og processer, herunder det internationale systems historiske udvikling og kontekst
  • viden om centrale teorier samt videnskabelige og politiske debatter inden for områderne international og verdenspolitik
  • viden om centrale problemstillinger og begreber, herunder bl.a. suverænitet, sikkerhed, magt og magtbalance, konflikter og samarbejde, hegemoni, social og økonomisk udvikling
  • viden om aktuelle problemstillinger vedrørende globalisering og forandringer i verdenspolitikkens natur

Færdigheder

  • færdigheder i at analysere processer om globalisering, regionalisering og fragmentering
  • færdigheder i at anvende begreber, teorier og metoder om international politik på tværfaglige problemstillinger, der berører modsætninger og konflikter det internationale system

Kompetencer

  • kompetence til selvstændigt at reflektere over og vurdere konkrete ændringer i det internationale system i lyset af begreber og tilgange inden for områderne international politik og verdenspolitik

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational politik
Prøveform
Skriftlig
Individuel
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Politics
ModulkodeBAPAS201721
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet