Komparativ og international politisk økonomi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om komparativ og international politisk økonomi.

Gennem forelæsninger præsenteres en grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger. Centralt står: 1) samspillet mellem den historiske udvikling af de relevante teorier og samfundsøkonomiske udviklings- og forandringsprocesser, 2) samspillet mellem samfundsøkonomiske udviklings- og forandringsprocesser og politiske og sociale forandringsprocesser med hovedvægten på sidstnævntes påvirkning af førstnævnte og 3) grundlæggende teorier og begreber samt centrale analytiske problemstillinger inden for politisk økonomi. Endvidere lægges der vægt på, at den studerende stifter bekendtskab med aktuelle internationale politisk-økonomiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

  • har viden om forskellige teoretiske tilgange inden for komparativ og international politisk økonomi, herunder disse tilganges metodiske forudsætninger og centrale begreber
  • har viden om historiske og aktuelle hovedproblemstillinger inden for komparativ og international politisk økonomi
  • har viden om aktuelle politisk-økonomiske modsætninger og konflikter med fokus på forholdet mellem økonomi, politik og samfund i komparativt og internationalt perspektiv

Færdigheder

  • kan analysere centrale aspekter af strukturelle økonomiske forandringer i et komparativt og internationalt perspektiv
  • kan analysere centrale aspekter af økonomisk politik i et komparativt og internationalt perspektiv

Kompetencer

  • er i stand til selvstændigt at reflektere over og vurdere konkrete ændringer i komparativ og politisk økonomi set i lyset af områdets begreber, teorier og tilgange

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKomparativ og international politisk økonomi
Prøveform
Skriftlig
Individuel
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKomparativ og international politisk økonomi
ModulkodeBAPAS201720
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet