Valgfag

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende mulighed for en supplerende faglighed, som kan indgå i en selvvalgt uddannelsesprofilering.

Indhold, undervisnings- og arbejdsformer, forudsætning for deltagelse, læringsmål, vurderingskriterier og prøveform, afhænger konkret af det godkendte valgfag.

Der kan vælges mellem følgende former for valgfag:

  1. Valgfag udbudt på andre bacheloruddannelser på inden- og udenlandske universiteter
  2. Valgfag udbudt på andre bacheloruddannelser på Aalborg Universitet
  3. Valgfag udbudt af studienævnet for politik og administration eller i samarbejde med andre studienævn på Aalborg Universitet. De udbudte valgfag fremgår af studiets intranet (Moodle)

    Valgfagene skal godkendes af studienævnet. Nærmere regler for ansøgning og forhåndsgodkendelse fremgår af studiets intranet (Moodle).

Undervisningsform

Forelæsninger med evt. tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElective
ModulkodeBAPAS201718
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet