Evaluering af offentlig politik og administration

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om evaluering af offentlig politik og administration samt redskaber til at foretage evalueringer af den offentlige sektors virksomhed.

Igennem modulet introduceres den studerende for grundlæggende evalueringsteorier, -begreber og metoder, udviklingstendenser i styringen og evalueringen af offentlig politik samt konkrete evalueringsmodeller.

Læringsmål

Viden

  • har opnået en grundlæggende teoretisk, metodisk og empirisk viden om og forståelse af evalueringsfeltet og evalueringers politiske og praktiske anvendelse i styringen af den offentlige sektor
  • har opnået en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om de mest anvendte typer af evalueringsmodeller og deres styrker og svagheder
  • har en grundlæggende viden om samspillet imellem implementeringsprocesser og evaluering i den offentlige sektor

Færdigheder

  • kan analysere forskellige evalueringers (vidensformers) konsekvenser for politik og organisering i den offentlige sektor
  • kan selvstændigt anvende evalueringsteorier, -begreber og – modeller i forhold til konkrete problemstillinger og beslutningssituationer

Kompetencer

  • kan foretage kritisk refleksion over anvendelsen af forskellige evalueringsformer og omsætte dette til strategisk praktisk handlen
  • kan gennemføre kvalificerede evalueringer af den offentlige sektors virksomhed på et systematisk metodisk grundlag

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af offentlig politik og administration
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation Theory - Outcome Evaluation and Realistic Evaluation
ModulkodeBAPAS201717
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet