Semesterprojekt: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller Offentlig forvaltning og politiske instituti-oner; samt kvalitative metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificerede den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme af modul 11, Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller 13, Offentlig forvaltning og politiske institutioner.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber fra den faglige ramme af modul 11, Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller 13, Offentlig forvaltning og politiske institutioner.

Læringsmål

Viden

  • har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling inden den faglige ramme af modulet Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller modulet Offentlig forvaltning og politiske institutioner
  • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte problemstilling

Færdigheder

  • på et grundlæggende niveau kan udarbejde en videnskabelig problemformulering, herunder argumentere for valg og fravalg og for problemformuleringens relevans
  • kritisk kan reflektere over valg og fravalg og diskutere disses konsekvenser for besvarelsen af problemformuleringen
  • kan argumentere for og udvælge relevante kvalitative metoder til besvarelsen af problemformuleringen
  • kan anvende kvalitative metoder i en analyse
  • kan formidle analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

  • kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
  • kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Undervisningsform

Projektarbejde med tilknyttet vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller Offentlig forvaltning og politiske instituti-oner; samt kvalitative metoder
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig prøve med udgangspunkt i projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project: Policy Analysis, Welfare State and Labour Market and/or Public Administration, Management, and Political Institutions, and Qualitative Methods
ModulkodeBAPAS201714
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet