Organisatorisk implementering af strategi og strategiske tiltag

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På dette modul arbejder de studerende med teorier om strategisk udvikling, strategiprocesser og implementering af strategiske tiltag. Strategi som afsæt for organisatorisk læring behandles, og der arbejdes med implementering af strategi og strategisk tiltag i daglig organisatorisk praksis. I en organisatorisk praksiskontekst analyserer de studerende organisationens eksisterende strategi eller implementering af strategiske tiltag. Med afsæt i en organisations eksisterende ressourcer bistår de studerende med forslag til understøttelse af implementering af strategiske tiltag og organisatorisk læring i praksis. Der er mulighed for, at et samarbejde, etableret med en organisation på dette semester, kan videreføres på det kommende modul ”Organisatorisk Læring i Praksis”.

Læringsmål

Viden

  • Teorier om strategiarbejde
  • Teorier og metoder til at analysere og forstå muligheder og udfordringer ved organisatorisk implementering af strategiske tiltag, herunder medarbejderinddragelse, modstand mod forandring og balance mellem drift og udvikling
  • Systematiske tilgange til at skabe strategisk fornyelse og strategiimplementering i både offentlige og private organisationer
  • Hvordan strategiudvikling og strategiske tiltag bliver påvirker af indre og ydre faktorer

Færdigheder

  • At definere og afgrænse en organisatorisk problemstilling i forhold til strategisk fornyelse
  • På et kritisk videnskabelig grundlag at kunne identificere og analysere forskellige typer af strategiske tiltag
  • At identificere og argumentere for valg af specifikke teorier, metoder eller tilgange til systematisk at analysere og designe organisatorisk implementering af strategiske tiltag

Kompetencer

  • At definere, analyse, planlægge, og optimere strategiske tiltag og deres organisatoriske implementering
  • At reflektere over hvordan forskellige problemstillinger, dilemmaer og konflikter kan opstå og håndteres, på forskellige niveauer i en organisatorisk kontekst, i forbindelse med realiseringen af organisationens strategi
  • At udarbejde kvalificerede forslag til organisatoriske forandringer med afsæt i strategiske tiltag. Herunder at kunne reflektere kvalificeret over menneskelige, læringsorienterede og organisatoriske aspekter af implementeringen

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk implementering af strategi og strategiske tiltag
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes af en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven foregår ved, at de studerende i grupper i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg om et fagligt emne inden for modulets tema. Oplægget skal knytte an til et på forhånd af gruppen udarbejdet projekt.
De studerendes mundtlige oplæg skal samlet have en varighed af min. 10 og max. 20 min efterfuldt af feedback fra underviser, medbedømmer og peers.
Gruppestørrelse: 4-5 studerende.
Omfang: Min 5 og max 10 normalsider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImplementing strategies and strategic initiatives
ModulkodeBAOL20248
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet