Videnskabsteori og Kvantitativ Metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul indeholder en videregående indføring i samfundsvidenskabernes videnskabsteori. Desuden orienterer modulet om forhold mellem videnskabsteori, videnskabelig teori og empiri, særligt med henblik på det videnskabsteoretiske perspektiv i kvantitativ forskning. Modulet indfører desuden i kvantitative samfundsvidenskabelige forskningsmetoder, herunder grundlæggende statistik, survey-undersøgelser og analyse af registerdata. I modulet indgår desuden brug af it-værktøjer til datahåndtering samt kombineret kvantitativt og kvalitativt forskningsdesign (mixede metoder). De studerende trænes i analyse af kvantitativt datamateriale.

Læringsmål

Viden

 • Forskelle og sammenhænge mellem videnskabsteori, videnskabelig teori og empiri i kvantitativ forskning
 • Grundlæggende statistik, survey-undersøgelser og analyse af registerdata
 • Etiske aspekter af kvantitativ samfundsvidenskabelig undersøgelse og evaluering
 • Analytisk beskrivelse og fortolkning af kvantitativt datamateriale
 • Metodologiske aspekter ved anvendelse af mixede metoder.

Færdigheder

 • At anskue videnskabelige teorier og metoder ud fra en videnskabsteoretisk position og diskutere sammenhænge og divergenser mellem videnskabsteoretiske positioner
 • At vurdere forskellige kvantitative metoders muligheder og begrænsninger i forhold til at undersøge organisatorisk læring
 • At håndtere data ved hjælp af digitale værktøjer
 • At præsentere kvantitative undersøgelsesresultater dækkende og forståeligt
 • Diskutere fordele og ulemper ved at designe forskellige typer af undersøgelsesdesigns med udgangspunkt i mixede metoder.

Kompetencer

 • At reflektere over og vurdere de implikationer for anvendelser af samfundsvidenskabelig teori og metode, som valget af videnskabsteori måtte have
 • At reflektere selvstændigt og kritisk over en kvantitativ forskningsmetodes muligheder og begrænsninger i en konkret undersøgelsessammenhæng
 • At gennemføre simple kvantitative undersøgelser af organisatorisk læring.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori & Kvantitativ Metode
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en intern individuel prøve. Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende inden for 24 timer skal gennemføre og fremstille en analyse af et udleveret empirisk materiale (data).

Omfang: Min. 4 og max 8 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelScience Studies and Quantitative Methods
ModulkodeBAOL20245
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet