Kreativitet og organisatoriske processer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på kreativitet som fænomen i læreprocesser og organisatoriske kontekster. Modulet rummer både teoretiske og praktiske elementer. De studerende kobler teoretiske begreber med konkrete måder at organisere relationer og forandringsprocesser på, så organisationens kreative potentialer kan udfoldes, og legende og kreative organisationskulturer kan udvikles. Der introduceres til betydningen af materialitet, rum og æstetik i en organisation, og hvordan disse kan fremme og hæmme kreative processer mellem mennesker, arbejdsprocesser, ting og rum.

Den studerende arbejder eksperimenterende, afprøvende og problemorienteret i samarbejde med andre, således at kritisk-kreativ tænkning, dømmekraft, problemidentificering og problemløsning sættes i spil i forhold til organisatoriske problemstillinger, som ikke kan løses med organisationens gængse redskaber og tankemønstre og dermed kalder på kreativitet.

Læringsmål

Viden

  • Forholdet mellem kreativitet og læreprocesser med inddragelse af teori fra forskningsområder som æstetisk læring, legende læring, materialitet, rum og organisation
  • Relevante metoder til udforskning, realisering og materialisering af kreative processer i en organisatorisk kontekst, og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger.

Færdigheder

  • At kunne anvende modulets viden og teorier til at undersøge, designe og materialisere kreative processer i organisatoriske kontekster på et læringsteoretisk grundlag
  • A kunne formulere, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til kreativitet i private og offentlige organisationer i et strategisk perspektiv
  • At kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller relateret til kreativitet i organisationskontekster til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

  • På videnskabeligt niveau at kunne udvikle og/eller implementere kreative processer målrettet mod en specifik organisationskontekst
  • Planlægge og gennemføre relevante faglige udviklings- og læringsforløb, der sigter mod at
  • Fremme innovation og kreative og entreprenørielle læreprocesser i på et didaktisk grundlag.
  • Selvstændigt at kunne forestå egen faglig udvikling i forbindelse med udvikling af kreative organisationsprocesser.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitet og organisatoriske processer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen afvikles som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og en intern medbedømmer på baggrund af den/de studerendes skriftlige opgave samt det produkt, som den/de studerende har udarbejdet.

Gruppestørrelse: 1-3 studerende.
Omfang: min. 5 og max. 8 normalsider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCreativity and Organizational Processes
ModulkodeBAOL202415
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet