Teknologiimplementering og Digital Transformation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet arbejdes der med de studerendes forståelse for teknologi og hvorledes teknologien påvirker vores arbejdsformer som menneske og organisation. Dette indbefatter hvilke muligheder og barrierer, der findes med implementering af teknologiske artefakter eller digitaliseringsprocesser, samt de organisatoriske implikationer heraf f.eks. behovet for kompetenceudvikling. Modulet skal gøre de studerende i stand til at vurdere, træffe valg og gennemføre og evaluere på implementerings- og digitaliseringsprocesser.

Læringsmål

Viden

  • Viden om hvordan digitale teknologier påvirker vores arbejdsgange og adfærd
  • Viden om muligheder og barrierer ved implementering af digitale teknologier og It-systemer
  • Viden om digitaliseringsprocesser og digital omstilling

Færdigheder

  • At kunne diskutere muligheder og barrierer ved anvendelse og implementering af digitale teknologier og It-systemer
  • At kunne identificere forskellige teknologiers og systemers potentiale i en virksomhed eller offentlig organisation
  • At kunne analysere og forstå hvorledes teknologier påvirker arbejdsgange og processer

Kompetencer

  • At kunne anvende relevante teorier og metoder til at tilrettelægge og gennemføre it-integrerende processer i organisationen
  • At kunne tilrettelægge trænings- og læringsforløb for fremtidig anvendelse af teknologier
  • At kunne evaluere på digitaliseringsprocesser og implementering af teknologiske artefakter og It-systemer

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologiimplementering og Digital Transformation
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig/individuel
Studerende skal arbejde med en case, hvor emnet for opgaven aftales på forhånd mellem den studerende og eksaminator.
Sidetal: Opgavebesvarelsen skal være min. 5 og max. 8 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology Implementation and Digital Transformation
ModulkodeBAOL202411
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet