Human Ressource Management

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Human Resource Management (HRM) har til formål at introducere til grundlæggende viden om samt færdigheder og kompetencer vedrørende HRM på nutidens vidensarbejdspladser. Der vil være fokus på nogle af de centrale opgaver i forbindelse med virksomhedens human ressource management som f.eks. rekruttering, planlægning af medarbejder- og organisationsudvikling, gennemførelse af forskellige HR-strategier, indhentning og analyse af data om trivsel og performance samt afskedigelse af medarbejdere. Der skelnes mellem henholdsvis mikro- (individ-), meso- (organisations-) og makroniveau (samfundsniveau) samt samspillet mellem disse niveauer. Der arbejdes med eksempler på, hvordan man forskningsmæssigt og praktisk kan arbejde med HRM i offentlige og private organisationer.

Læringsmål

Viden

  • Forskellige teoretiske perspektiver på centrale områder og temaer indenfor HRM
  • Muligheder, barrierer og dilemmaer ved at arbejde med HRM i nutidens virksomheder og offentlige organisationer
  • Centrale metoder til tilrettelæggelse og implementering af HRM-tiltag i virksomheden
  • Organisationers brug af data på HRM-området

Færdigheder

  • At vurdere, belyse og kritisk reflektere over modulets problemstillinger på et grundlæggende niveau
  • At beskrive og anvende centrale teorier af relevans for modulet til undersøgelse og analyse af udvalgte HRM-processer
  • At relatere teorier om organisatorisk læring til temaer, der er relevante for modulet.

Kompetencer

  • At udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af de for modulet relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange
  • At argumentere kritisk for valg af tilgang til HRM.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHuman Ressource Management
Prøveform
Skriftlig
48 timers individuel skriftlig eksamen på baggrund af udleveret opgave stillet af underviser.

Omfang: Min 4 og max 6 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHuman Ressource Management
ModulkodeBAOL202410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet